Global Frequency Music - audio-visual productions

Global Frequency - Poligious Issues

global frequency - GFR-029
Poligious Issues
expected release: 2009
.
Global Frequency - Poligious Issues - audio-visual project - GFR029 - 2009
Poligious Issues Scheiding van Kerk en Staat - “De Metafoor en de Grondwet”
.


“Poligious issues” is een international audio-visueel kunstproject van de Multi-disciplinaire kunstenaars Ron Weijers en Willem van Veldhuizen. In samenwerking nemen Weijers en Van Veldhuizen de conceptontwikkeling, coördinatie en realisatie van alle onderdelen van het “Poligious issues” project volwaardig voor hun artistieke rekening.Het basisconcept voor het “Poligious issues” project is gebaseerd op de conflicterende samengang tussen religieuze waarden en normen en het internationaal politieke klimaat. “Scheiding van kerk en staat”, de seculiere staat als een noodzakelijke voorwaarde om een pluriforme of multiculturele samenleving tot een succes te kunnen maken, heeft zich als onderwerp op international niveau tot een heet hangijzer ontwikkeld. De titel “Poligious Issues” is tot stand gekomen uit een samensmelting van de kernwoorden uit het concept van dit project. “Poligious Issues” is tot stand gekomen vanuit een engelstalig woordspel waarbinnen de nadruk wordt gelegd op de conflicterende samensmelting van politieke (politics) en religieuze (religious) thema’s (issues) in de maatschappij waarin wij ons bewegen. Het “Poligious Issues” conceptHet concept van het “Poligious Issues” project, heeft zijn basis gevonden in de thematiek welke voortkomt uit de conflicterende samengang tussen de bestaande religieuze waarden en normen, het nationaal en internationaal politieke klimaat en vice versa. Alhoewel er sprake is van een scheiding tussen kerk en staat, wordt het met steeds hogere frequentie duidelijk dat deze scheiding bijzonder ‘dun’ van karakter schijnt te zijn. Scheiding van kerk en staat - “de metafoor en de grondwet” is dan ook door Weijers en Van Veldhuizen gepositioneerd als grondbeginsel voor het concept van het “Poligious Issues” project. Het project “Poligious Issues” is een visueel confronterende en conflicterende boodschap met als doelstelling het stimuleren en bevorderen van ‘bewustwording’ en ‘dialoog’.De veelvuldig aanwezige maatschappij kritische aspecten binnen het “Poligious Issues” project van Weijers en Van Veldhuizen, manifesteren zich in eerste linie binnen de ontwikkeling van een serie van twaalf schilderijen en vierentwintig beschilderde ruimtelijke objecten, ten behoeve van het tentoonstellings concept van de hand van Weijers. Deze serie werken vertegenwoordigen en symboliseren voor Weijers, ieder een onafhankelijk thema, volwaardig passend binnen de thematiek van het “Poligious Issues” concept. De beschilderde ruimtelijke objecten zijn naast de ‘drager’ van de concept gerelateerde geschilderde verbeeldingen, tevens de dragers voor vierentwintig flatscreen monitoren welke ieder een ander fragment uit de audio-visuele productie “Poligious Issues” zal tonen. De positionering van de schilderijen en objecten binnen de tentoonstellingsruimte is van groot belang met betrekking tot het maximaliseren van de impactwaarde en dientengevolge de overdracht van de conceptmatige doelstelling naar de toeschouwer. Het voor de toeschouwer ‘onrustige’ visuele aspect verbonden aan deze opstelling betreft een bewuste keuze van Weijers en Van Veldhuizen om de maatschappelijke onrust te benadrukken welke voortkomt uit de thematiek verbonden aan dit concept. Het door Weijers en Van Veldhuizen, in het “Poligious Issues” project geïntegreerde en ontwikkelde audio-visuele concept is door de kunstenaars opgesplitst in twee voor hen gelijkwaardige onderdelen. Enerzijds, de muzikale composities, welke in tegenstelling tot het als ‘onrustig’ te bestempelen totaalbeeld binnen de tentoonstellingsopstelling, de positie innemen van ‘rustpunt’ maar tevens ook een versterking vormen van de spanningsvelden welke gegenereerd worden door de visuele producties en vice versa. En anderzijds, de visuele producties, welke inhoudelijk de conceptmatige ‘conflicterende’ thematiek van het project visualiseren waarmee bewust een aspect van ‘onrust’ gereflecteerd wordt in de richting van de toeschouwer.Binnen de individuele concepten voor de visuele producties van het “Poligious Issue” project, wordt inhoudelijk volwaardig gebruik gemaakt van de ontwikkelde thematiek voor de eerder genoemde schilderijen en ruimtelijke objecten van de hand van Weijers. Artistiek inhoudelijk wordt de visuele productie welliswaar volwaardig geregiseerd door Weijers en Van Veldhuizen, echter ten behoeve van de realisatie van het visuele basis material zijn door de hen tien Nederlandse en Amerikaanse kunstenaars uitgenodigd om in creatieve zin, hun artistieke visie bij te dragen aan de tot standkoming van dit material. In vervolg op het eerder, door Weijers en Van Veldhuizen gerealiseerde audio-visuele “Tabasco Tabernacle” project, is het “Poligious Issues” project verder doorontwikkeld tot een internationaal platform voor de in het project participerende Nederlandse en Amerikaanse kunstenaars. Het stimuleren van nieuwe creatieve samenwerkings formules en het verbreden van hun artistieke ‘netwerk’ mogelijkheden, op internationaal niveau, liggen op succesvolle wijze verweven in de basis van dit concept. De intentie van Weijers en Van Veldhuizen is het ‘overdragen’ van hun “Poligious Issues” boodschap door middel van het genereren van een multi-disciplinaire ruimtelijke tentoonstellings installatie welke in vervolg de geconfronteerde toeschouwer aanzet tot bezinning en hen stimuleert tot dialoog omtrent de in het concept van dit project verweven thematiek.

Met werktitels zoals bijvoorbeeld “allamisering” (de nieuwe seculiere staatsvorm), “Pop[e]abort” (de Vaticaanse abortus wetgeving)”, “Busha Jiha’d II”, (de Verenigde Staten, politiek en de rol van de kerk), “Allah Baba” (Islam en kapitalisme), “Chinagrill Lama’s” (Boudisme in het nauw), “Getto-blaster” (Israëlische muur op de Westelijke Jordaanoever), “discrimiNation“ (multi-culturele normen en waarden), “the empire strikes back” (VS versus “moslim” terrorisme), “You-topia” (het beloofde land), “3th testament” (Vaticaan versus Vaticaan) en natuurlijk “Poligious Issues” (Scheiding van kerk en staat - de metafoor en de grondwet) stelt Weijers een veeltal aan “Poligious issues” thema’s inhoudelijk ter visuele discussie.Momenteel is Weijers werkzaam aan de ontwikkeling van voorstudies en schetsen op basis van deze concepten alvorens over te gaan tot het produceren, opzetten en uitwerken van de binnen het project geïntegreerde ruimtelijke objecten en schilderijen.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.